EMBRACING UNIQUENESS - cultural diversity as a European asset

INTERNASJONALT PROSJEKT VED SAMISK VIDEREGAENDE SKOLE FOR ELEVER I FAGET MEDIA 1 OG SAMISK HISTORIE OG SAMFUNN 1

Skolene i Tyrkia, Spania, Italia, Norge, og Polen har inngatt en multilateralt partnerskapsavtale. Avtalen gar ut pa at elever fra partnerskapsskolene skal motes og gjennomfore prosjekter i de ulike landenes skole i lopet av skolearet 2008-09 og 2009-10. Det avsettes 5 dager pr. mote inklusive reisedager.

Forste mote: november 2008 Polen (prosjekt start - presenstasjon av skoler og elever)
Andre mote: 15-19 februar 2009 Spania (bruk av programvare: Publisher, logo konkurranse)
Tredje mote: 18-22 april 2009 Tyrkia (programvare: photoshop, design)
Fjerde mote : september 2009 Italia (programvare: macromedia, adobe flash MX)
Femte mote: februar 2010 Norge (programvare: Pinnaclestudio, Ulead videostudio)
Sjette mote : april 2010 (evaluering av prosjekt

Malet for prosjektet er a styrke bade kulturell kunnskap og sosial integrasjon mellom partnerskapslandene. I prosjektet skal elevene utforske og beskrive/dokumentere elementer av deres egen kultur og samtidig bli kjent med hverandres regioner og samfunn. Elevene skal videre arbeide sammen for a lage et europeisk ungdomsmagasin. Magasinet skal utgis varen 2010. Gjennom dette prosjektet vil elevene bli kjent med rollen som redaktor, journalist, og hvordan moderne media fungerer i dag. Elevene vil ogsa utvikle ferdigheter i fremmedsprak og bruk av IT.

NORGE

Capital:
OSLO
Innbyggere:
4 404 tys.
Omrade:
323,9 tys. km2

PARTNERSKAP SKOLE

Sámi Joatkkaskuvla, Kárášjogas / Samisk Videregaende Skole, Karasjok
C/o Terje Lindi
Postbox 113
9735 Karasjok

Coordinator: Terje Lindi

Kontakt:
Nettsted: www.sami.vgs.no
E-post: post@sami.vgs.no


Oppdatering: 08.09.2010