Nauczyciele


Lp. Nazwisko i Imię Przedmioty
1. Barski Jerzy Przedmioty zawodowe mechaniczne i samochodowe
2. Błachut Grzegorz Kierownik szkolenia praktycznego,
przedmioty zawodowe - energetyka odnawialna
i inżynieria sanitarna
3. Bujnowska Katarzyna Przedmioty zawodowe budowlane, język niemiecki
4. Bukowski Roman W-F
5. Dul Elżbieta Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Florczak Jarosław Przedmioty zawodowe fotograficzne
7. Furtak Ireneusz Przedmioty zawodowe informatyczne
8. Greiner Małgorzata Język polski
9. Gros Anna Biblioteka, Edukacja dla bezpieczeństwa,
Podstawy przedsiębiorczości, Przedmioty informatyczne
10. Gutkowska Ewelina Nauczyciel wspomagający
11. Jendraszczyk Bogumił Religia
12. Kielar Janusz Przedmioty zawodowe samochodowe
13. Kiesewetter Barbara Matematyka
14. Kupis Jolanta Biologia
15. Kuriata-Świderska Beata W-F
16. Łuczyński Stefan W-F
17. Maziarz Janusz Przedmioty zawodowe informatyczne
18. Michalik Elżbieta Wicedyrektor,
chemia, matematyka, informatyka
19. Mika Agnieszka Nauczyciel wspomagający
20. Milcin Aleksander Przedmioty zawodowe informatyczne
21. Miśkiewicz Anna Język angielski
22. Nowakowska Agnieszka Język polski, podstawy przedsiębiorczości
23. Opuchlik-Solik Blanka Przedmioty zawodowe fotograficzne
24. Paździora Anna Pedagog szkolny
25. Pyziak Anna W-F
26. Raganowicz Grzegorz Przedmioty zawodowe mechaniczne
i energetyka odnawialna
27. Rutkowski Stefan Przedmioty zawodowe mechaniczne, fizyka
28. Rutowicz Ireneusz Dyrektor, geografia, doradztwo zawodowe
29. Rutowicz Teresa Nauczyciel wspomagający
30. Skowrońska-Najdek Marta Język angielski
31. Sołtysik Sylwia Historia, Wiedza o społeczeństwie
32. Stasiak Andrzej Przedmioty zawodowe mechaniczne
33. Stasiak Magdalena Język niemiecki
34. Szymczak Grzegorz Przedmioty zawodowe informatyczne
35. Torbus Jacek Przedmioty zawodowe mechaniczne i samochodowe
36. Wiącek Katarzyna Matematyka
37. Wirth Marek Przedmioty zawodowe mechaniczne
38. Witkowska Joanna Matematyka
39. Zielonka Stanisław Przedmioty zawodowe elektryczne

 

Poprawiony ( Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019 13:14 )