Klasa Policyjna

1 września 2010 r. pierwszy raz w naszym powiecie powstała w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie klasa Technik informatyk z rozszerzoną wiedzą o Policji.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach innowacji pedagogicznej, której głównym celem jest podniesienie jakości pracy dydaktycznej i wyposażenia absolwentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na szybkie i łatwe znalezienie zatrudnienia. Dzięki współpracy Szkoły i Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie powstał program obejmujący kształcenie policyjne w zakresie różnych przedmiotów, a w szczególności w ramach specjalizacji zawodowej. Program ten kładzie nacisk na organizację i funkcjonowanie policji.

Absolwent tej klasy podczas zajęć „wiedza o policji” prowadzonych przez funkcjonariusza Policji, mają możliwość zdobyć wiedzę w zakresie:

  1. Prawa karnego i organizacji policji
  2. Nauki podstawowych technik i taktyk działania policji
  3. Uczestniczyć w zajęciach z samoobrony
  4. Zapoznać się z budową broni i zasadami jej używania w czasie zajęć na strzelnicy
  5. Pozna wymogi stawiane kandydatom na policjantów

 

Uczniowie tej klasy biorą udział w zajęciach realizowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie oraz uczestniczą w wycieczkach do Aresztu Śledczego, Jednostki Wojskowej, Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Mogą tam zobaczyć jak wygląda praca i szkolenie funkcjonariusza. Uczestniczą również w obozie sportowym, zajęciach z samoobrony i ćwiczeniach NPP - Nieetatowe Pododdziały Policji. Jest to klasa, która przygotuje wszystkich, którzy w przyszłości chcą pracować w służbach mundurowych. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy od nowego roku szkolnego chcieliby równolegle zdobywać kwalifikacje z informatyki i zakresu wiedzy o policji.


[Powrót]

Poprawiony ( Środa, 08 Styczeń 2014 16:16 )