Polski Czerwony Krzyż

Kolejna akcja krwiodawstwa zakończona sukcesem

15 marca w Zespole Szkół w Bielawie odbyła się kolejna akcja oddawania krwi, zorganizowana przy pomocy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Gdy dwa lata temu rozpoczynaliśmy w naszej szkole taką akcję, jeszcze w przyszpitalnym punkcie krwiodawstwa w Dzierżoniowie, nie wiedzieliśmy, że nasi uczniowie tak chętnie staną w szeregu Honorowych Dawców Krwi, a takie akcje będą w naszej szkole organizowane cyklicznie. W pierwszej zbiórce uczestniczyło około 10 uczniów, a w ostatniej akcji 43. Cieszy nas więc fakt, że pojawiają się ciągle nowe osoby, które przełamując swój lęk i obawy przed igłą, niosą pomoc innym. Na uznanie również zasługuje informacja, że coraz większa grupa uczniów podczas akcji, decyduje się na rejestr w ogólnopolskiej bazie dawców szpiku kostnego. W dwuletniej tradycji zbiórki krwi organizowanej w naszej szkole w sumie uczestniczyło około 100 osób, które oddały łącznie ponad 45 litrów tego bezcennego leku. Bardzo ważne jest dla nas, że takie akcje organizowane w szkole uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych, budzą w nich chęć i potrzebę dzielenia się i wzajemnego wspierania. Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele takich spotkań, wiele litrów oddanej krwi i osób zarejestrowanych w bazie dawców szpiku kostnego. Dziś wypada nam się cieszyć z tego, że także inne szkoły ponadgimnazjalnej naszego powiatu organizują u siebie akcje honorowego krwiodawstwa.


Krwiodawstwo

Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią 18 października br.odbyła się w naszej szkole akcja Honorowego Krwiodawstwa. Spośród zgłoszonych 37 dawców po weryfikacji medycznej ostatecznie krew oddało 28 osób. W wyniku akcji pozyskano 12 litrów i 600 ml cennego płynu ratującego życie. Krew pobierał wykwalifikowany personel medyczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Szkolne Koło PCK składa wyrazy wdzięczności wszystkim dawcom za ich bezinteresowną chęć niesienia pomocy potrzebującym, pracownikom CKiK w Wałbrzychu oraz dyrekcji i nauczycielom, którzy docenili ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży. Do zobaczenia przy następnej akcji.

 

Krok 1: Rejestracja - wypełnienie ankiety

 

Krok 2: Próba krwi (określenie poziomu hemoglobiny)

 

Krok 3: Badanie lekarskie

 

Krok 4: Honorowe oddanie krwi

 

 


Honorowi Dawcy Krwi

 

 

Uwaga uczniowie!!! 18 października w naszej szkole odbędzie się akcja zbiórki krwi. Dołącz do grona krwiodawców, aby Twoja krew uratowała komuś życie. W dniu, w którym oddasz honorowo krew otrzymasz:

  • dzień wolny od szkoły lub praktyki
  • ekwiwalent żywnościowy o wartości 4500 kalorii
  • otrzymasz książeczkę honorowego dawcy z oznaczeniem grupy krwi.

W akcji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL. Zapisy u p. Anny Gros


PODSUMOWANIE TURNIEJU MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE

Nasza szkoła na początku września 2009 przystąpiła do Turnieju pod hasłem "Młoda krew ratuje życie". W tym roku pierwszy raz przystąpiliśmy do uczestnictwa w tak szczytnej akcji. Bezpośrednio zajmuje się tym Klub HDK PCK i jego opiekun przy naszej szkole. W czasie całego roku szkolnego zorganizowano 4 akcje zbiorowego oddawania krwi w Punkcie Pobrań RCKiK na terenie szpitala w Dzierżoniowie. Ponadto uczniowie przychodzili do punktu indywidualnie. Łącznie 33 osoby oddały 17 litrów krwi, co jest doskonałym wynikiem w historii istnienia Klubu. Trzeba dodać, że częstotliwość oddawania krwi jest ograniczona. Mężczyźni mogą ją oddawać co dwa miesiące, a kobiety co trzy. Większość członków Klubu oddało krew co najmniej dwukrotnie, a są tacy, którzy zgłosili się po 3-4 razy. Turniej trwał od 1 września 2009 roku do 30 kwietnia 2010. Jego głównym organizatorem na szczeblu rejonowym, okręgowym i ogólnopolskim jest Polski Czerwony Krzyż. Celem turnieju jest przede wszystkim zwiększenie liczby honorowych krwiodawców wśród uczącej się pełnoletniej młodzieży. Krwi dla ratowania życia i zdrowia ciągle brakuje dlatego zachęca się uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi.

Ja wierzę, że krople krwi Waszej popłyną jak strumień czerwony,
bo człowiek pomoże drugiemu bo człowiek do tego stworzony.


II etap Powiatowego programu profilaktyczno – edukacyjnego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem programu jest : - przygotowanie mentalne jego uczestników do skutecznego udzielania pierwszej pomocy poprzez ukazanie właściwych wzorców osobowych oraz znaczenia dla poszkodowanych działań ratowniczych dokonywanych przed przybyciem zawodowych służb ratowniczych przez pierwszych świadków zdarzenia; - przekazanie podstawowej wiedzy o anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka pozwalającej ocenić stan poszkodowanego; - wyuczenie umiejętności ratowniczych pozwalających postępować z chorym lub poszkodowanym w nagłym stanie zagrożenia życia. W naszej szkole zakończył się drugi etap programu, który prowadzony był przez ratownika medycznego Pana Macieje Kołodzieja. Bardzo dziękujemy

Poprawiony ( Niedziela, 28 Październik 2012 09:38 )