Sport w szkole


Zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole realizowane są na boisku sportowym „Orlik”(piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna), w szkolnej siłowni oraz z wykorzystaniem obiektów OS i R - hali „Bielawianki”, basenu i siłowni Aquarius.

 


Realizujemy program doskonalenia z gier zespołowych, gimnastyki, lekkoatletyki, a także pływania na pływalni, a w klasach mundurowych zajęcia z samoobrony.
Zajęcia rozwijają różnorakie zainteresowania sportowe naszej młodzieży i pozwalają na podnoszenie sprawności fizycznej oraz umiejętności taktyczne i techniczne w wielu dyscyplinach sportowych.
Staramy się stwarzać możliwości częstego udziału w sprawdzianach, zawodach lub turniejach pozwalających na sportowe współzawodnictwo i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie lekcji umiejętności.
Najważniejsze jednak w naszych zajęciach jest to, że możemy systematycznie i w miłej atmosferze realizować swoje sportowe zainteresowania.

Poprawiony ( Czwartek, 16 Marzec 2017 13:11 )