Szkolny Ośrodek Kariery
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie      Szkolny Ośrodek Kariery i Multimedialne Centrum Informacji w Zespole Szkół w Bielawie powstał 15 grudnia 2003. Doradcą zawodowym w naszej szkole został mgr inż. Grzegorz Błachut. Aktualnie szkolny doradca zawodowy wykonuje swoją pracę przez 4 godziny dziennie 5 razy w tygodniu. Od dnia 15 grudnia posiadamy własne pomieszczenie dla prowadzenia działalności Szkolnego Ośrodka Kariery. Jest to gabinet numer 119 ( I piętro przy bibliotece szkolnej). SZOK dla młodzieży to:

· Opisy zawodów

· Testy psychologiczne

· Informacje z rynku pracy

· Multimedialne programy komputerowe

· Treningi, szkolenia, kursy umiejętności

Nadrzędnym zadaniem działalności ośrodka jest pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno - zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki szkolnej, stworzenie równych szans edukacyjnych i zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Działalność SZOK-u i MCI jest skierowana do uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców:

· pomoc uczniom - korzystanie z łatwo dostępnej informacji o szkołach i zawodach oraz uzyskanie materiałów pomocnych w dokonywaniu samooceny przydatności do wybieranych zawodów i ocenieniu szans powodzenia w nauce na planowanych kolejnych etapach edukacji;

· pomoc nauczycielom - realizowanie zajęć z uczniami z zakresu planowania kariery zawodowej i uaktywnianie uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy o szkołach i zawodach;

· pomoc rodzicom - planowanie kariery własnego dziecka, kształtowanie jego osobowości, zwrócenie uwagi jak ocenia same siebie, jakie ma predyspozycje, zdolności, jaki widzi sens życia, cel istnienia, jakie uznaje wartości.