Rok 2019

1 września 2012 r. powstanie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielawie


Rok 2012

1 września 2012 r. połączenie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie


24 i 25 marca 2012 r. uczestniczyliśmy w XVI Prezentacjach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dzierżoniowskiego zorganizowanych, jak co roku w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie. Impreza skierowana była do tegorocznych gimnazjalistów, w celu pomocy im w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Blisko 1000 osób zapoznało się z ofertą 16 placówek oświatowych z naszego powiatu.


12 maja 2012r. na dzierżoniowskim rynku odbyły się Europejskie Słoneczne Dni. Słoneczne Dni są ogólnoeuropejską kampanią promującą wykorzystanie energetyki słonecznej. Kampania prowadzona jest równolegle w 19 krajach europejskich. Koordynatorem projektu jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. W trakcie imprezy swoje stoiska wystawiały różne firmy i placówki oświatowe, oczywiście nie zabrakło także naszego stoiska, które przygotowaliśmy wspólnie ze Szkoła. Odbyły się konkursy o ekologii i energii odnawialnej dla dzieci i młodzieży, które przygotowali i poprowadzili nasi nauczyciele, oraz występy artystyczne.


W dniu 12 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się konferencja pt.: „Zrównoważony rozwój a ekologia w Polsce” dotycząca aktualnych spraw związanych ze środowiskiem, ekonomią i społeczeństwem. Konferencja merytoryczna połączona była z IV już edycją nadania i wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2011 przyznawanych przez Redakcję ogólnopolskiego miesięcznika EKONATURA za działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej za 2011 rok. Wśród zaproszonych gości znaleźli się naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organów samorządowych, organizacji pozarządowych, politycy, dziennikarze i działacze szeroko rozumianej ekologii. Nie zabrakło również naszego stoiska. Centrum reprezentowali Marcelina Guglas oraz Jacek Torbus.


 W dniach 23.01. – 27.01.2012 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bielawie odbył się kurs pt. „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” dla uczniów III klasy Technikum elektryk z Zespołu Szkół Nr 2 w Wieluniu.
Celem kursu było nabycie podstawowych umiejętności w zakresie funkcjonowania, montażu
i planowania nieskomplikowanych systemów energetyki odnawialnej wyposażonych
w kolektory słoneczne, pompy ciepła, moduły fotowoltaiczne, generator wiatrowy oraz kotły spalające biomasę.
Kurs obejmował 37 godzin dydaktycznych. W kursie uczestniczyło 17 uczniów.

pckp

Rok 2011


W dniach 27, 28. 10 2011r. oraz 10 listopada 2011r. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego okręg Dolnośląski przeprowadziło warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii dla Grup Energetycznych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Bolesławca i Oleśnicy.

 

 

W dniach 18-21.10.2011r. w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie odbyły się zajęcia umożliwiające zapoznanie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z nowoczesnymi, przyjaznymi człowiekowi i środowisku technologiami pozyskiwania energii. Uczniowie mogli zaobserwować funkcjonowanie urządzeń energetyki odnawialnej, takich jak: turbina wiatrowa, pompa ciepła, kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne, ekologiczna kotłownia. W tym roku Centrum, w ramach festiwalu, odwiedziło ponad 200 osób.

 6 października 2011r. odwiedziła nas delegacja nauczycieli oraz uczniów z Hronova z Czech. Goście zwiedzili Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie oraz Zespół Szkół w Bielawie, gdzie mogli zobaczyć urządzenia i instalacje odnawialnych źródeł energii.

 

24 września w sobotę o godzinie 13.00 na placu przy Pływalni Miejskiej Aquarius już po raz kolejny odbył się festyn rodzinny pod hasłem "Bielawa Twój Dom". Przy pięknej słonecznej pogodzie nasze Centrum uczestniczyło w pikniku rodzinnym, gdzie zaprezentowały się także instytucje świadczące pomoc dla mieszkańców miasta oraz różne koła zainteresowań z bielawskich placówek oświatowych i kulturalnych. W tym dniu na uczestników festynu czekały liczne występy artystyczne dzieci i młodzieży, zajęcia taneczne i muzyczne oraz ciekawe konkursy i zabawy z nagrodami.


3 czerwca 2011 r. podczas niedawno zakończonych Dni Bielawy delegacje miast partnerskich gościły w naszym mieście. W tym dniu  zagraniczni goście wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej Bielawy, na której podsumowano dotychczasową współpracę partnerską. Tego samego dnia mieli oni również okazję zwiedzić miasto i jego atrakcje. Najpierw przedstawiciele miast partnerskich obejrzeli inwestycje mające wpływ na rozwój gospodarczy. Odwiedzili siedzibę Inkubatora Przedsiębiorczości, tereny Bielawskiego Parku Przemysłowego i Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto goście zwiedzili pływalnię Aquarius, wieżę widokową kościoła pw. WNMP, Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie oraz Szkołę Leśną. Dodatkowo obejrzeli występ zespołu „Poloneziaki” ze Spółdzielczego Centrum Kultury.

30 maja 2011 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie wraz z Zespołem Szkół w Bielawie gościło 40 osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami. Organizatorem tego spotkania był Polski Klub Ekologiczny okręgu dolnośląskiego. W ramach realizowanego w szkołach „Projektu 50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich” uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzenia Centrum oraz uczestniczenia w prelekcji, dotyczącej energetyki odnawialnej.

14 kwietnia 2011 r.   Stowarzyszenie EKONATURA po raz trzeci zorganizowało uroczystość wręczenia „Laurów Ekoprzyjaźni 2010” przyznawanych przez Redakcję ogólnopolskiego miesięcznika EKONATURA. Na uroczystość zaproszonych zostało ok.600 osób z całej Polski. Wśród obecnych znaleźli się naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organów samorządowych, organizacji pozarządowych, politycy, dziennikarze i działacze szeroko rozumianej ekologii. Cała Uroczystość miała miejsce w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
W ramach III edycji nadawania i wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2010 zorganizowano konferencję pt: „Przyczyny i skutki zmian klimatu a edukacja ekologiczna”.
„Laurem Ekoprzyjaźni” w kategorii: „Instytucja wspierająca edukację ekologiczną i ochronę środowiska” Kapituła wyróżniła Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Oddział Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, który wręczony został przez mgr inż. Grzegorza Raganowicza – Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie, zeszłorocznego Laureata. Dyrektor osobiście otrzymał wyróżnienie w postaci Dyplomu Szczególnego Uznania za wspieranie edukacji ekologicznej w Polsce.


Eksperyment pedagogiczny, jaki przeprowadził Zespół Szkół w Bielawie we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie w latach 2004-2008, przyniósł pozytywne efekty. Dzięki temu w nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012, zostanie otwarta jedna z pierwszych w Polsce klasa w nowym zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.  Absolwenci zdobędą tytuł technika, co  „otworzy przed nimi” szeroki rynek pracy, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Z pewnością jest to zawód rokujący na przyszłość  i  już teraz bardzo poszukiwany na rynku pracy.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

„Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej ”

                                              Cyprian Kamil Norwid

 Jubileusz Szkoły Słonecznej jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas porządkuje te wspomnienia, czasem dodaje im blasku.

 

23 marca 2001 r. w obecności wielu zaproszonych gości odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Słonecznej w Bielawie - pierwszej w Europie Środkowej i Wschodniej placówce edukacyjnej tego typu. Efekty tego innowacyjnego przedsięwzięcia zostały zaprezentowane podczas uroczystości Jubileuszu 07 kwietnia 2011r. w Zespole Szkół oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie. Przygotowania do Jubileuszu trwały nieprzerwanie od kilku miesięcy, by właśnie w tym dniu uroczystość mogła rozpocząć się konferencją pt. "Innowacja w edukacji, energetyce i ekologii" (program konferencji), skierowaną do wszystkich tych, którzy swoimi działaniami i zaangażowaniem przyczynili się do utworzenia i rozwoju Szkoły Słonecznej. Święto Szkoły Słonecznej było okazją, by wspólnie poprzez zachowane wspomnienia, uświadomić sobie, jak wielki dorobek udało się zgromadzić przez ostatnich dziesięć lat oraz by zastanowić się nad przyszłością Szkoły.

 

 

 

 

W uroczystości wzięło udział wiele osób. Byli to przedstawiciele parlamentu RP, powiatu dzierżoniowskiego, gmin, wyższych uczelni, stowarzyszeń i firm specjalizujących się
w energetyce odnawialnej,  dyrektorzy miejscowych szkół i placówek oświatowych wszyscy, którzy mieli swój udział w powstaniu i rozwoju Szkoły Słonecznej.

  

 

30 - 31 marca 2011 r. uczestniczyliśmy w XV Prezentacjach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dzierżoniowskiego, które odbyły się w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie. Impreza skierowana była do tegorocznych gimnazjalistów, w celu pomocy im w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Uroczyste otwarcie prezentacji nastąpiło 30 marca,
a dokonał go Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek. Wzięli w nim udział również inni przedstawiciele władz powiatu oraz miast i gmin w osobach wójtów i burmistrzów,
a także dyrektorzy szkół i instytucji oświatowych. Prezentacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podczas tej dwudniowej imprezy szkołę odwiedziło ok. 800 gimnazjalistów z powiatu dzierżoniowskiego. W jednym miejscu można było uzyskać informacje o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego i proponowanych przez nie kierunkach nauczania w nadchodzącym roku szkolnym.
 

 


Jubileusz 10-lecia Szkoły Słonecznej

„Dziesięć lat w życiu każdej społeczności to okres dość długi na zgromadzenie
pozytywnych do
świadczeń i wyciagnięcia wniosków z minionej przeszłości.”

    Rok 2011 dla Szkoły Słonecznej to Rok Jubileuszowy o wyjątkowym znaczeniu, to właśnie 10 lat temu  - 23 marca 2001 r. w obecności wielu zaproszonych gości odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Słonecznej - pierwszej w Europie Środkowej i Wschodniej placówce edukacyjnej tego typu. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z niemieckiej fundacji ochrony środowiska DBU oraz przy wsparciu Miasta Bielawa oraz Powiatu Dzierżoniowskiego, powstała Baza dydaktyczna Szkoły Słonecznej. To niewątpliwie wielkie i innowacyjne przedsięwzięcie, ukierunkowało na kolejne lata działalność Szkoły oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie. W celu upamiętnienia tego wydarzenia, dnia 07 kwietnia 2011 r., o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół w Bielawie oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego odbędzie się konferencja pt. "Innowacja w edukacji, energetyce i ekologii", skierowana m.in. do przedstawicieli władz, wyższych uczelni, dyrektorów szkół, firm wykonawczych oraz wszystkich którzy uczestniczyli w tworzeniu i rozwoju Szkoły Słonecznej.

Harmonogram konferencji

1. Powitanie gości – mgr Ireneusz Rutowicz

2. Otwarcie konferencji - Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek 

3. „Innowacja w edukacji, energetyce i ekologii na przykładzie Szkoły Słonecznej w Bielawie” – mgr inż. Grzegorz Raganowicz

4. „Rola jednostek samorządu terytorialnego w regionalnym systemie innowacji” – dr Mieczysław Ciurla

5. "Energetyka - źródłem innowacji dla polskiej gospodarki" - prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

6. Potencjał energetyki odnawialnej Dolnego Śląska z uwzględnieniem Powiatu Dzierżoniowskiego – dr inż. Maciej Sygit

7. Innowacje w zarządzaniu energią i ochroną środowiska na przykładzie działań w Powiecie Dzierżoniowskim – mgr inż. Katarzyna Złotnicka

8. Przerwa kawowa

9. Bielawa miastem promującym ekologię – dr Andrzej Hordyj

10. Innowacyjny rozwój firm w zakresie energetyki odnawialnej – inż. Andrzej Kwiatkowski

11. Wystąpienia zaproszonych gości.

12. Dydaktyczne i praktyczne wykorzystanie bazy Szkoły Słonecznej w Bielawie – pracownicy PCKP w Bielawie (miejsce – PCKP w Bielawie)

13. Poczęstunek

 


 

28 marca  2011 r.  Zarząd i Redakcja miesięcznika Ekonatura uprzejmie zaprasza na uroczystość wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2010, która odbędzie się 14 kwietnia 2011 r. na konferencji pt. "PRZYCZYNY I SKUTKI ZMIAN KLIMATU A EDUKACJA EKOLOGICZNA" w Auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 24 a w godz.10.00-15.00.
    Wykłady wygłoszą: dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Stanisław Staśko, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym prof. dr hab. Andrzej Graczyk, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie prof. dr inż. Mieczysław Ostojski oraz mgr Małgorzata Malinowska z wykładem o edukacji ekologicznej wśród najmłodszych, czyli przedszkolaków.
    Po wręczeniu Laurów i wyróżnień zapraszamy serdecznie na koncert artystyczny najpiękniejszych arii operetkowych i musicali. Konferencja będzie także okazją do zapoznania się ze stoiskami wystawienniczymi firm i instytucji związanych tematycznie z uroczystością i Redakcją Ekonatury.

 

14 - 18 lutego  2011 r.  w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie 25 osobowa grupa studentów OZE z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie odbyła tygodniowe szkolenie pn. "Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej".
    Zajęcia praktyczne, pod okiem fachowej kadry, umożliwiły zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie montażu instalacji i systemów energetyki odnawialnej wyposażonych w kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne a podczas zajęć laboratoryjnych studenci wykonali  szereg ćwiczeń na stanowiskach wyposażonych w kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz ogniwa paliwowe.
    Zajęcia w Centrum umożliwiły również studentom wymianę doświadczeń i poznanie w praktyce funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej wyposażonych w kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne, instalacji hybrydowej wyposażonej w generator wiatrowy oraz fotowoltaiczny, kotłowni ekologicznej wyposażonej w pompy ciepła oraz kotły na biomasę: pelet, słomę, drewno.

 

Rok 2010


 

2 - 3 grudnia  2010 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego uczestniczyło w IV Dolnośląskich Targach Energii Odnawialnej, które odbywały się pod hasłem: „Efektywność energetyczna w domu i firmie”. Celem targów było rozpropagowanie wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii wśród szerokiego grona odbiorców.

 

 

21 - 22 października  2010 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie wraz z innymi instytucjami z regionu zorganizowało XIII Dolnośląski Festiwal Nauki
w Ząbkowicach Śląskich, pod hasłem: „Piękno różnorodności”. Był on integralną częścią święta nauki na Dolnym Śląsku.  W ramach Festiwalu pracownicy Centrum przeprowadzili warsztaty na temat odnawialnych źródeł energii i ich praktycznego zastosowania dla uczniów i dorosłych chcących poszerzać swoje umiejętności o nowy zasób wiedzy i doświadczenia.

25 września 2010 r. - przy pięknej słonecznej pogodzie Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie uczestniczyło już w  trzecim z kolei  Pikniku Rodzinnym „Bielawa Twój Dom”. Jak co roku piknik był pełen atrakcji, nie zabrakło również występów artystycznych oraz ciekawych zabaw.

 

9 września 2010r. - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie wzięło udział, w uroczystym otwarciu Szkoły Leśnej, mieszczącej się przy ul. Korczaka. Podczas uroczystości mieliśmy możliwość zaprezentowania się poprzez ustawienie stanowiska z pomocami dydaktycznymi z zakresu energetyki odnawianej.                                                       

1-12 września 2010 r.  - już po raz kolejny w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie przy wykorzystaniu bazy techno-dydaktycznej Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Wrocławska, czeska Politechnika w Ostrawie oraz słowacka Politechnika w Koszycach, zorganizowały „Międzynarodową Szkołę Letnią”. Wiodącą tematykę stanowiły nowoczesne technologie energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii w aspekcie ograniczenia emisji CO2. Program Szkoły przewidywał 11-dniowy cykl zajęć prowadzonych dla studentów z Polski, Czech i Słowacji, obejmujący wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz projekty. Pierwszy tydzień zajęć (01-06.09.2010) realizowany był w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie, natomiast drugi tydzień (07-12.09.2010) na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej. Podczas trwania kursu jego uczestnicy mieli możliwość pracy na specjalistycznych stanowiskach laboratoryjnych, związanych z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak: pompy ciepła, fotoogniwa, kolektory słoneczne, siłownie wiatrowe czy kotły opalane biomasą.

13 lipca 2010 r.  - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie gościło sześcioosobową grupę techników energii odnawialnej ze szkoły EscolaProfissonal do Alto Limo'10zViana do Castelow Portugalii wraz z opiekunem Paulo Costa oraz przewodnikiem – panią Malwiną. Byli to uczestnicy unijnego programu Leonardo da Vinci, którego głównym założeniem było propagowanie działań, które koncentrują się na poprawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Program stwarzał również ramy dla współpracy międzynarodowej w zakresie podnoszenia jakości, stymulowania innowacyjności oraz promowania wymiaru europejskiego w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego. Spotkanie z naszymi gośćmi z Portugalii, miało na celu zaprezentowanie naszego Centrum oraz wymianę doświadczeń na tle współpracy międzynarodowej.

 

28 czerwca 2010 r.  Zbliża się XIII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, 17 września 2010 r. rozpocznie się największe święto nauki na Dolnym Śląsku. Festiwal odbędzie się pod hasłem "Piękno Różnorodności". W związku z tym w trakcie sześciu wrześniowych dni (tj. 17-22 września 2010) sale wykładowe, pracownie i laboratoria wrocławskich uczelni staną otworem dla wszystkich zainteresowanych nauką, sztuką i kulturą. Przez kolejne weekendy października najciekawsze wykłady i pokazy zostaną zaprezentowane w innych miastach regionu dolnośląskiego. I tak m.in. w Zespole Szkół w Bielawie w dniach 21-22.10.2010 r. wykład multimedialny nt. "Energetyka odnawialna w laboratorium
i praktycznym zastosowaniu" zaprezentuje mgr inż. Grzegorz Raganowicz dyrektor PCKP w Bielawie. Natomiast w tych samych dniach w PCKP w Bielawie pracownicy Centrum i ZS w Bielawie przeprowadzą prezentacje na warsztatach na tematy: "Praktyczne zastosowanie odnawialnych źródeł energii", "Odnawialne źródła energii w laboratorium", "Odnawialne źródła energii - słońce i wiatr". Wszyscy zainteresowani już teraz znajdą na stronie internetowej www.festiwal.wroc.pl aktualny Program XIII DFN, z którego dowiedzą się gdzie i kiedy odbędzie się uroczysta Inauguracja, jakie imprezy przygotowali organizatorzy oraz współorganizatorzy.

9 czerwca 2010 r. gościła w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie pięcioosobowa delegacja z Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego z Białegostoku. Rozmowa z Panem dyrektorem Grzegorzem Raganowiczem oraz zwiedzanie Centrum miało na celu nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z Naszą placówką.

28 kwietnia 2010 r. podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Bielawy, w jej uroczystej części burmistrz Ryszard Dźwiniel oraz przewodniczący Rady Leszek Stróżyk wręczyli list gratulacyjny Grzegorzowi Raganowiczowi - dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego, za otrzymanie kolejnego wyróżnienia, jakim jest tytuł „Laur Ekoprzyjaźni” w kategorii „Instytucje wspierające edukację ekologiczną i ochronę środowiska”.

22 kwietnia 2010 r. gościliśmy u siebie grupę maluszków wraz z opiekunami z Przedszkola Publicznego nr 1 „Parkowe Skrzaty”  w Bielawie. Dzieciaczki miały okazję zapoznać się ze sposobem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z wielkim zainteresowaniem słuchały jak pan dyrektor Centrum Grzegorz Raganowicz opowiadał o zastosowaniu urządzeń, które przetwarzają i magazynują energię słońca i wiatru, w które wyposażona jest nasza placówka.

`

20 kwietnia 2010 r. podczas gali w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu STOWARZYSZENIE EKONATURA wręczyło laury Ekoprzyjaźni.

Organizatorzy przyznali nagrody w trzech kategoriach:

I kategoria - dla tych, którzy wspierają idee edukacji ekologicznej,
II kategoria - dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska,
III kategoria - dla osoby za wybitne zasługi na rzecz ekologii.

Wśród nagrodzonych  LAUR EKOPRZYJAŹNI 2009 został przyznany również naszej placówce. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie otrzymało Nagrodę
w II kategorii:

DLA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ
I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Laury „Ekoprzyjaźni” w postaci statuetek z brązu zaprojektował i wykonał wrocławski artysta Stanisław Wysocki, a symboliczną „kroplę wody” dołożył inny wrocławianin, również artysta, Tomasz Urbanowicz. W holu Centrum Dydaktyczno-Naukowego zaprezentowały się nagrodzone firmy i instytucje. Wśród wystawców nasze stoisko cieszyło się największym zainteresowaniem, na którym można było m.in. zapoznać się ze sposobem wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  uzyskać informacje dotyczące nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, zdobyć informacje nt. studiów na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bielawie, jak również dzięki przepięknym ulotkom i folderom zapoznać się z okolicami naszego pięknie i malowniczo położonego miasta i powiatu dzierżoniowskiego.

Rozdaniu laurów Ekoprzyjaźni 2009 towarzyszyła konferencja "Zasoby i wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce". Spotkanie zostało zainaugurowane wystąpieniem Ryszarda Gruszczyńskiego – prezesa Stowarzyszenia Ekonatura, w którym podkreślał, że stara się współpracować z naukowcami i specjalistami różnych dziedzin nauki związanych z ochroną przyrody i zdrowiem człowieka.

Głos zabrali również zaproszeni prelegenci m.in. dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, który mówił o stanowisku Unii Europejskiej i Polski wobec zmian klimatycznych, dr hab. Andrzej Solecki prof. z Uniwersytetu Wrocławskiego,  który mówił o naturalnych zasobach energetycznych w Polsce oraz przewodniczący konkursowego jury prof. dr hab. Józef Szlachta,  który mówił o możliwości wykorzystania energii odnawialnej w Polsce. Laury przyznane zostały już po raz drugi, w zeszłym roku wyróżnionych zostało w sumie 18 osób.

W dniach 24-25 marca 2010 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie odbyły się XIV Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dzierżoniowskiego. Prezentacje odwiedziło 14 szkół gimnazjalnych z Powiatu Dzierżoniowskiego. Celem Prezentacji było zorientowanie młodzieży szkół gimnazjalnych, nauczycieli i rodziców o warunkach i możliwościach dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego.

19 marca 2010 r. w auli Zespołu Szkół w Bielawie odbyły się Dni Otwarte Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej połączone ze zwiedzaniem bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Podczas spotkania przekazane zostały informacje dotyczące studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Bielawie oraz zasady rekrutacji obowiązującej od 2010 roku.

12 lutego 2010 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie odwiedziła 20 osobowa grupa nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych
i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Nauczyciele wzięli udział w zwiedzaniu oraz prezentacji  obrazującej etapy powstawania Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie, gdyż planowane jest utworzenie w Łomży podobnego  ośrodka edukacyjnego w zakresie energetyki odnawialnej.

W dniach od 8 do 12 lutego 2010 roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie odbyło się tygodniowe szkolenie pn. „Urządzenia
i systemy energetyki odnawialnej”
dla 14 osobowej grupy studentów V roku OŹE z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Celem szkolenia było nabycie podstawowych umiejętności w zakresie funkcjonowania, montażu i planowania nieskomplikowanych systemów energetyki odnawialnej wyposażonych w kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz moduły fotowoltaiczne.

„Składamy serdeczne podziękowania całemu zespołowi Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie za stworzenie Nam wspaniałej atmosfery pracy, pełnej zrozumienia i cierpliwości (…)”

                                                                                                                 Studenci AGH Kraków
                                                                                                                                    Rok V OŹE

Rok 2009


 Dnia 14.12.2009 r. Centrum odwiedzili studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Katedra Kształtowania Agroekosystemów. W ramach prezentacji Studenci zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum Energii Odnawialnych jako edukacyjnej placówki oraz zwiedzili pracownie i laboratoria.

Taki wpis umieścili studenci w naszej Kronice.

(…) „Grupa studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu serdecznie dziękuje za merytoryczne i na wysokim poziomie przedstawienie technik wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii” (…)

 

 

 

W okresie od 16.09.2009 do 20.11.2009 w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie odbyło się szkolenie: „Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień montera instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych, wentylacji oraz systemów energii odnawialnej z egzaminem SEP na uprawnienia gazowe, grzewcze i elektryczne z elementami przedsiębiorczości”.

Szkolenie zorganizowane zostało na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu brała udział 10-cio osobowa grupa osób bezrobotnych z powiatu dzierżoniowskiego.

Program szkolenia:

Lp.

Przedmioty nauczania

Razem godzin

1.

Odnawialne Źródła Energii i instalacje tradycyjne:

 

 

OŹE - podstawy teoretyczne

 

 

Kolektory słoneczne

 

 

Pompy ciepła,

 

 

Wentylacja z odzyskiem ciepła, Rekuperatory

 

 

Gruntowe Wymienniki Ciepła - GWC

 

 

Fotowoltaika

 

 

Instalacje gazowe wg obowiązujących przepisów

 

 

Instalacje wodociągowe

 

 

Instalacje c.o.

 

 

Kotłownie na paliwa gazowe

 

 

Kotłownie na paliwa stałe

 

 

Termokominki

 

2.

Przygotowanie do egzaminu + Egzaminy kwalifikacyjne SEP z zakresu montażu urządzeń i instalacji gazowych

 

3.

Przygotowanie do egzaminu + Egzaminy kwalifikacyjne SEP z zakresu eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych

 

4.

Przygotowanie do egzaminu + Egzaminy kwalifikacyjne SEP - elektryczne

 

5.

Lutowanie twarde

 

6.

Elementy przedsiębiorczości

 

7.

Egzamin

 

 

RAZEM:

320

 

 

 

 

9 października 2009 r. o godzinie 1700 w „Pałacu Bielawa”, odbyła się inauguracja roku akademickiego Zamiejscowego Oddziału Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Bielawie. Jest to czwarty taki Oddział, otwarty przez Politechnikę Wrocławską. Było to historyczne wydarzenie zarówno dla miasta, wrocławskiej uczelni jak i współpracujących placówek edukacyjnych czyli Zespołu Szkół  i Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie, które celem swojego rozwoju uczyniły problematykę energii odnawialnej. Uroczystość połączona była z immatrykulacją studentów pierwszego roku, którzy naukę będą pobierać na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym, na kierunku Energetyka Komunalna, specjalność Energetyka Odnawialna.

9 września 2009 r. nasze Centrum uczestniczyło w Pikniku Rodzinnym pn. „Bielawa twój dom”. W trakcie pikniku zainteresowani mogli zapoznać się z pracami uczniów wykonanymi pod bacznym okiem pana Stefana Rutkowskiego na obrabiarkach CNC, jak również z urządzeniami energetyki odnawialnej. Największą jednak atrakcją naszego stoiska w tym dniu było malowanie twarzy przez Panią Marcelinę Guglas oraz naklejanie tatuaży przez Panią Kasię Hałaczkiewicz. Zainteresowanie dzieciaczków było tak ogromne że nie odstępowały naszych Pań do końca pikniku.


W dniu 17 kwietnia 2009 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie i w Zespole Szkół w Bielawie odbyły się warsztaty pt. „Edukacja ekologiczna w praktyce nauczycielskiej” z okazji X Prezentacji Placówek Oświatowych przebiegających pod hasłem "Ogród wiedzy - uczenie może być pasją". Odbiorcami przeprowadzonych warsztatów byli nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego.
Nauczyciele wraz z uczniami podczas warsztatów plastycznych w PCKP wykonali plakat nawiązujący do hasła „Ziemia – wspólne dobro” VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego, który zawierał następujące informacje:
Planeto nasza nie giń, żyć na tobie chcemy, więc składamy obietnicę, że ci pomożemy.
Uczestnicy warsztatów ekologicznych zwiedzili Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego (pracownie i laboratoria), zapoznali się z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń tj. kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, generator wiatrowy.


6 pracowników firmy GEDEON, którzy ukończyli kurs pt. "Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych oraz energetyki odnawialnej z umiejętnością spawacza gazowego" w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie wykonują instalacje w Belgii w miejscowości Buggenhout na dachach biurowców. Prezentacja do pobrania tutaj.


W dniach od 6 do 10 października 2008 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie uczestniczył w Projekcie Unii Europejskiej realizowanym przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu: Poprawa jakości kształcenia technicznego w zakresie CNC (projekt nr PL/07/LPP-Ld/VETPRO/140569) jest realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – wymiany.

    Celem projektu była wymiana doświadczeń dotyczących procesu kształcenia młodzieży i osób dorosłych, zwłaszcza w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania. Projekt realizowany był we współpracy z Uniwersytetem Techniczno-Ekonomicznym w Budapeszcie. W trakcie tygodniowego pobytu na Węgrzech uczestnicy brali udział w zajęciach prowadzonych na uczelni z wykorzystaniem obrabiarek CNC oraz seminarium polsko-węgierskim zorganizowanym przez Uniwersytet n/t oprogramowania w/w obrabiarek. Obserwowali również jakie umiejętności kształcone są w węgierskich szkołach oraz w jaki sposób kształcenie zawodowe jest tam powiązane z potrzebami rynku pracy.
Program pobytu obejmował zwiedzanie oraz udział w zajęciach niżej wymienionych szkół, instytutów oraz firm:
1. Politechnika Budapeszteńska
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Technologii Budowy Maszyn
Spotkanie z władzami Wydziału Mechanicznego Politechniki
Zwiedzanie Instytutu Technologii Budowy Maszyn
Udział uczestników w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z programowania obrabiarek CNC
2. Wyższa Szkoła Zawodowa w Budapeszcie
Wydział Mechatroniki
Spotkanie z władzami Wydziału Mechatronicznego
Zwiedzanie Wydziału Mechatroniki
Udział uczestników w zajęciach i wykładach z prowadzonych w szkole ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek CNC i mechatroniki
3. Niemiecko – węgierska Izba Przemysłowo – Handlowa i Centrum Szkoleniowe
Spotkanie z przedstawicielami Izby Przemysłowo – Handlowej I Centrum Szkoleniowego
Omówienie systemu współpracy Izby i Centrum Szkoleniowego na potrzeby szkolnictwa zawodowego, omówienie współpracy pracodawców ze szkołami, szkołami wyższymi
Omówienie realizowanych przez stronę węgierską projektów unijnych (w szczególności w zakresie kształcenia, szkoleń, wymiany doświadczeń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych)
4. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego – Północny Peszt
Wykład na temat obszaru działalności Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego.
Omówienie innowacji w szkoleniach związanych z CNC
5. Wyższa Szkoła Automatyki i Budowy Maszyn Kecskemèt
Wydział inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Spotkanie w władzami Wyższej Szkoły Automatyki i Budowy Maszyn
Zwiedzanie Instytutu Technologii Budowy Maszyn
Udział uczestników w zajęciach i wykładach z programowania obrabiarek CNC
6. Zakład NCT Industrial Electronic ltd.
Spotkanie w zakładzie produkującym serwonapędy, układy sterowania CNC i silniki do obrabiarek CNC oraz oprogramowanie specjalistyczne
Zwiedzanie zakładu – zapoznanie się z produkowanymi wyrobami,
Wykład na temat systemów sterowania i napędowych w CNC, omówienie współpracy z politechniką i szkołami zawodowymi

W załączeniu fotki obrazujące sprzęt dydaktyczny oraz organizację zajęć w zwiedzanych instytucjach rynku pracy.