Realizacja kształcenia zawodowego w ramach zajęć praktycznych oraz modułowych

            Pomiędzy Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie a Zespołem Szkół w Bielawie i Zespołem Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, co roku zawierane są umowy o praktyczną naukę zawodu określające zasady prowadzenia zajęć praktycznych. Centrum podejmując się zleconych zajęć edukacyjnych gwarantuje, iż ich realizacja odbywać się będzie zgodnie z przekazanym przez Szkoły programem nauczania, przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz przy wykorzystaniu wymaganego programem sprzętu dydaktycznego. Zajęcia odbywają się zgodnie z zatwierdzonym wieloletnim planem nauczania dla uczniów klas od I - IV klasy w zależności od kierunku kształcenia.

 Wykaz zawodów dla których prowadzone są zajęcia praktyczne

             W latach 2001 – 2008 realizowane były zajęcia praktyczne oraz modułowe w pełnym lub częściowym (uzgodnionym ze Szkołami) zakresie, w zawodach: Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik elektronik, Technik telekomunikacji, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik mechanizacji rolnictwa, Technik informatyk, Ślusarz, Mechanik monter maszyn i urządzeń, Monter-elektronik, Operator obrabiarek skrawających, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, Elektryk, Elektromechanik urządzeń przemysłowych, Blacharz, Mechanik-operator pojazdów rolniczych, Mechanik pojazdów samochodowych.