Pracownicy Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie

 

my

Stoją od lewej w drugim rzędzie: Jerzy Barski, Jacek Torbus, Krzysztof Urzędowski, Szczepan Kotowski, Stanisław Zielonka, Stefan Rutkowski, Andrzej Stasiak, 
Roman Barszczowski, Grzegorz Raganowicz, Jarosław Szynkarek
Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: Wioletta Głód, Marcelina Guglas, Ewa Kałużna, Katarzyna Hałaczkiewicz

 

 

strona w trakcie przenoszenia na inny serwer