Pracownia AutoCAD

 

Pracownia posiada 15 stanowisk uczniowskich i stanowisko nauczycielskie wyposażone w program AutoCAD wersja 2011PL z dostępem do Internetu. Rzutnik multimedialny.

Uczniowie na zajęciach odbywanych w tej pracowni poznają:

- podstawy obsługi programów CAD (AutoCAD) i tworzenia dokumentacji technicznej z wykorzystaniem
technik CAD,

- sposoby wykonywania rysunków 3D i ich obserwację (także modelowanie bryłowe),

- przygotowywanie rysunków do wydruku i ich wydruk na drukarkach,

- opracowują podstawowe procesy technologiczne typowych części maszyn (wałek, tuleja, tarcza, korpus)

- uczniowie i słuchacze mają możliwość prezentowania i eksponowania swoich prac na tablicy.

 

Nabyte umiejętności pozwalają łatwiej zdobyć pracę na rynku pracy. Zatrudnienie często znajdują w zakładach produkcyjnych w działach konstrukcyjnych, technologicznych, projektowych branży mechanicznej oraz po niewielkim przekwalifikowaniu w branży budowlanej jak i meblarsko – stolarskiej.