Pracownie w Zespole Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

ZESPÓŁ PRACOWNI INFORMATYCZNYCH
Pracownia komputerowa systemów operacyjnych i sieci komputerowych - 18
Pracownia komputerowa projektowania i grafiki komputerowej - 19
Pracownia komputerowa systemów operacyjnych i sieci komputerowych - 210
Pracownia urządzeń komputerowych i systemów operacyjnych - 306
Pracownia komputerowa systemów operacyjnych i sieci komputerowych - 307
Pracownia komputerowa systemów operacyjnych i sieci komputerowych - 308
Pracownia komputerowa - 309 Akademia sieciowa CISCO
ZESPÓŁ PRACOWNI URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Pracownia fotowoltaiki i energetyki wiatrowej
Pracownia technik solarnych
Laboratorium technik solarnych
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Pracownia technik instalacyjnych
Ekologiczna kotłownia Centrum
Ekologiczna kotłownia Szkoła
Platforma urządzeń i systemów OŹE
ZESPÓŁ PRACOWNI BUDOWLANYCH
Pracownia przedmiotów budowlano - instalacyjnych
Inkubator efektywnści energetycznej w budownictwie
ZESPÓŁ PRACOWNI SAMOCHODOWYCH
Pracownia techniki pojazdowej
Pracownia przedmiotów samochodowych
ZESPÓŁ PRACOWNI MECHANICZNYCH
Pracowania CNC
Pracownia obróbki ręcznej
Pracownia kontroli technicznej
Pracowania obróbki skrawaniem
Pracownia przedmiotów zawodowych mechanicznych
Spawalnia
ZESPÓŁ PRACOWNI FOTOTECHNICZNYCH
Studio fotograficzne
Pracownia chemicznej obróbki obrazu

Poprawiony ( Sobota, 23 Maj 2015 14:30 )